Dış Ticarette Ürün Güvenliği

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 07.09.2023 tarihli yazıda; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun yürürlük tarihinden bu yana Bakanlıklarına, yurtdışındaki temsilciliklerinden, medya aracılığıyla veya bireysel şikâyet yoluyla ihraç edilen ürünlerimizin uygun veya güvenli olmadığına ilişkin çok sayıda iddia ulaşmış olduğu bildirilmektedir. Yazıda ayrıca bir kısmı ihracat gerçekleştirilen ülkelerin yetkili otoritelerinin tespitlerini de içeren bu iddialar gün geçtikçe artmakta ve bu durum ihraç ürünlerimizin kalitesi ve güvenliğine şüphe düşürmekte ve yurtdışındaki Türk Malı imajını ciddi anlamda zedelemekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla her bir iddianın yetkili kuruluşlar ve ilgili taraflarla bilgi alışverişinde bulunularak incelenmesine devam edilmekte olduğu, incelemeler sonucunda ise gerekli görülmesi halinde ilgili mevzuatta belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol