Dolaşım Belgeleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR dolaşım belgesi kullanma hakkına sahip YYS veya OKSB sahibi firmalar başta olmak üzere, AB’ye ihracat yapan üyelerimizin  stoklarında bulunan ve eski formatta basımı yapılmış A.TR dolaşım belgelerinin, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle kullanılamayacağı ve Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatlarda sorun yaşanmamasını teminen, eski formatta basımı yapılmış bu belgelerin ihracatçı firmalar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik ortamda (MEDOS) zayi işlemi yapılarak imha edilmesi gerektiği; bu kapsamda  31 Mart 2024 tarihinden itibaren 4 No.lu hane haricindeki yerlerde “Türkiye” ibaresinin bulunacağı ve 4 No.lu hanede de “Avrupa Ekonomik Topluluğu” (European Economic Community) yerine “Avrupa Topluluğu” (European Community) ifadesi yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin ülkemizce kullanılmaya başlanacağı hususları üyelerimize önemle duyurulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol