Erasmus+ Programı ve ESC Programına İlişkin Proje Fırsatları Hakkında

Sayın üyemiz,

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, ülkemizin 2004 yılından itibaren katılım sağladığı Erasmus+ Programı ve 2018'den beri yer aldığı ESC Programındaki projelerin yürütülmesinden sorumlu kuruluştur. 

Bununla birlikte, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’na Avrupa çapında yükseköğrenim standartlarının yaygınlaştırılması ve Avrupa ötesi işbirliklerinin arttırılması gibi amaçlarla proje başvuruları yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda Erasmus+ ve ESC Programlarındaki merkezi projelere çağrılarına ilişkin bilgiler ekteki programda yer almaktadır. Ayrıca merkezi projeler başvuru portalına bit.ly/EACEABaşvuruPortalı adresinden ve Ulusal Ajansın bilgilendirme sayfasına da bit.ly/UATeklifÇağrıları adresinden erişilebilmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla sunulur. 

 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol