Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 02.05.2024 tarihli yazıda;

Ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı elektronik posta ve eklerinde, AB ya da Türk firmaları tarafından 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin Ek-1'de sunulan liste için 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3'te yer alan listelerdeki eşya için halihazırda mevcut indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına dair taleplerin ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol