Gürcistan’dan Türkiye’ye Para Transferleri Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Batum Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Gürcistan’da faaliyet gösteren bankaların Gürcistan’a yapılacak ithalat işlemleri için ihracatçı firmalarımızdan ihracata konu ürünlere ilişkin eur.1 dolaşım sertifikası ya da menşe şahadetnamesi talep etmeye başlanıldığı, söz konusu uygulamanın ithalatçının ilgili döviz tutarını Türkiye’ye transfer edebilmesi için ihracatçı firmadan temin edilecek olan eur.1 dolaşım sertifikası ya da menşe şehadetnamesi hatta bazı durumlarda taşıma belgelerinin de gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğunun getirildiğini, ihracat beyannamesi olmaksızın eur.1 dolaşım sertifikasının işlevsellik kazanmaması sebebiyle ihracatçının mal bedelinin tamamı ya da bir kısmını ithalatçıdan almadan önce işlem başlatılması durumunun ortaya çıktığını, bu uygulama ihracatçılarımızı mağduriyete açık bıraktığı, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde bulunan ihracatçılar hariç Gürcistan’a ihracatta hem peşin hem de akreditifle çalışmayı tercih eden firmalarımızın anılan uygulama kapsamında zorluklar yaşayacağından bahsedilmektedir.

Öte yandan, Gürcistan’da gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye’de bulunan merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması nedeniyle doğrudan ABD Doları cinsi para transferlerinin yapılabildiğini evrak ibrazlarında da kolaylık sağlandığı belirtilerek, Gürcistan’da bankacılık kanalıyla gerçekleştirilecek ticari işlemlerde eur.1 dolaşım sertifikası yada menşe belgelerinin sunulması gerektiği hususu üyelerimize duyurulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol