İhracat Taahhütleri Olan Firma İzni Hakkında

30-31 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında İSTİSNA tutulan İHRACATA yönelik üretim yapan firmalar hk.Değerli Üyelerimiz,

Ülkemizde ilgili tarihler arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmiştir.

T.C. İçişleri Bakanlığının "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesinde İhracata yönelik firmalar bu kapsamın dışında tutulmuştur.

Bu çerçevede genelgenin 2-o maddesinde yer alan “Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla)," üretim faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

Yapılması gerekenler;

 1. Genelgenin çıktısını alıp "2-o" maddesini işaretleyin,
  Genelgeye Ulaşmak için tıklayınız
   
 2. Aşağıda ek olarak bulunan formu doldurunuz, çıktısını alınız, imza ve kaşe ile birlikte hazırlayınız. 
   
 3. İhracat siparişleriniz olduğunu belgeleyecek evrakları (proforma fatura, sipariş emri gibi) hazırlayınız.
   
 4. Çalışacak personel listesinde bulunan kişilerin firmanız çalışanı olduğunu ispat edecek resmi belgeyi hazırlayınız.
   
 5. Firma bilgilerini içeren bir evrak (örneğin: Oda faaliyet belgesinin kopyası) ekleyiniz,


​Tüm bu belgeleri ibraz edilmek üzere servis şoföründe hazır bulundurunuz. Bireysel olarak gelen kişilere birer kopya veriniz.


Saygılarımızla,

İSTANBUL TİCARET ODASIÖnemli Not 1: Personel sadece firmaya gidip gelmek için bu evrakları kullanması gerektiği konusunda uyarılmalıdır.


Önemli Not 2: İlgili belgeler personel ve servis şoföründe hazır bulundurularak kolluk kuvvetlerine ibraz edilecektir. Ayrıca bir izin başvurusu yapılmayacaktır.

 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol