İl Hıfzısıhha Meclis Kararı Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği'nden alınan 11.09.2020 tarih ve 050.01.04 sayılı yazıda, İçişleri Bakanlığı'nın 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı Genelgesi çerçevesinde;

1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valilikçe yurt/pansiyon gibi yerler belirleneceği,

2. İlgili Bakanlıklarca Valiliğe tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacağı, yurt veya pansiyonların yönetiminin Valilik tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacağı belirtilmiştir.

  • Valilik tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacaktır.
  • Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacaktır.
  • Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacaktır.
  • Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valilik tarafından görevlendirilecektir.
  • Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
  • 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanacaktır.

3. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler;

  • Valilikçe kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır.
  • Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacaktır.

4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler;

  • Haklarında İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı, 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı, 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin ilgili kararları çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.
  • Ayrıca Valilikçe izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde kararlar alınmış olduğu ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol