İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı - Ana Faaliyet Konusu Gazino, Bar, Birahane, Gece Kulübü vb. Olan Yerlerinin Ana Faaliyet Konusunu Değiştirerek Kafe, Restoran, Lokanta vb. Yapması Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği T.C. İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazıda,

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15.09.2020 tarihinde saat 15.00'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandığı;

İçişleri Bakanlığının; “15.03.2020 tarih ve 5240 sayılı” ve “16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı” Genelgeleri ile Covid19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve hâlihazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediyelere başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına talî faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettikleri bilgisine ulaşıldığı;

İçişleri Bakanlığının 15.09.2020 tarih ve 15055 sayılı Genelgesi kapsamında;

1. Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, lokanta vb. olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılması gerektiği, 2. 15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediyelere müracaat ederek 15.03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu ekleyen işyerlerinin listelerinin belediyelerden alınarak;

  • Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin İçişleri Bakanlığının; 15.03.2020 tarih ve 5240 sayılı ve 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgeleri çerçevesinde derhal kapatılması, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3 ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılması,
  • Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesi,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı ifade edilerek; anılan Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi talep edilmektedir.

Odamız üyelerine saygıyla duyurulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol