İşletmede Mesleki Eğitim Yaptırılabilecek Lisans ve Önlisans Programları hk.

Sayın Üyemiz,

17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesi uyarınca, örgün eğitim veren önlisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alması kaydıyla, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılabilecek programlar ek’te sunulmaktadır.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol