İşletmede Staj Eğitimi ve Devlet Destekleri

Sayın Üyemiz,

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete'de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7346 sayılı Kanun yayımlanmış olup kanunun ilgili maddeleri uyarınca;

1. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere (meslek lisesi öğrencileri ve mesleki eğitim merkezi 9,10,11. sınıf öğrencileri) işletmeler tarafından ödenecek ücretin, asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı,

2. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine işletmeler tarafından ödenebilecek en az ücretin, asgari ücretin net tutarının yüzde ellisinden az olamayacağı,

3. Staj imkanı sunan işletmelere;

A. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;

  • Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi,
  • Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri;


B. Mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı devlet katkısı olarak ödeneceği,

4. Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılacağı

hususları bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol