İstanbul Ticaret Odası Üniversite Binası Rekonstrüksiyon Projesi Kapsamında Mekanik İşler İhalesi

İhale İlanı

İhale Makamı:

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu

İşin Adı:

İTO ÜNİVERSİTE BİNASI REKONSTRÜKSİYON PROJESİ KAPSAMINDA MEKANİK İŞLER

İşin Yeri:

Fatih ilçesi, Rüstem Paşa  Mah. Ragıp Gümüşpala Cad., 371 Ada, 10 Parsel

İşin Kapsamı:

Mülkiyeti İstanbul Ticaret Odasına ait 371 ada 10 parselde kaba inşaatı tamamlanmış ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK BİNASI’nın birim fiyat üzerinden Anahtar Teslimi MEKANİK İŞLERİN YAPILMASI

İşin Süresi:

180 Takvim Günü

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati:

04 Nisan 2023, saat 16.00

Teklif Dosyasının Teslim Yeri:

İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası, Zemin Kat, Evrak Kabul, Reşadiye Caddesi, 34112, Eminönü, Fatih, İstanbul.

İhale Dosyası Temini Konusunda İrtibat:

Canan TALAZ, canan.talaz@hfmimarlik.com

0546 479 26 16

Rıdvan YAZICIOĞLU, ridvan.yazicioglu@ito.org.tr

0212 455 64 48

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol