Kapitan Andreevo Sınır Kapısındaki Laboratuvarda Analiz Edilecek Ürünler

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına Odamızla paylaştığı yazıda;

bitkisel ve hayvansak ürün taşıyan tırların numunelerinin Kapitan Andreevo Sınır Kapısında incelenmesine olanak sağlayacak bir laboratuvarın 29/02/2024 tarihinde faaliyete başladığı ve Mart ayının sonu gibi optimal kapasiteye ulaşacağı bilgisi verilmiştir.

Söz konusu yazının ekinde mezkur laboratuvarda ülkemiz menşeli ürünlerin pestisit kalıntısı analizinin yapılacağı, yazıda bilgileri verilen diğer analizlerin ise yazı ekinde sunulan muhtelif laboratuvarlarda gerçekleştirileceği belirtilmiş olup, numune alım sıklıklarının araç bazında değil de ürün bazında yapılmakta olduğu bilgisi verilmiştir. Ayrıca analizlerin farklı laboratuvarlarda yapılacak ürünlerin aynı araçlarda konumlandırılmasında fayda görüldüğü bilgisi de verilmiştir.

Bahse konu duruma ilişkin anılan ülke ile işbirliği yapan detaylı bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliği (sofya@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı bildirilmiştir.

Saygıyla duyulur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol