Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri ve Muafiyetli ÜDY-TİO / ODY-TİO Başvuruları Hakkında

Sayın Üyemiz,

1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapıldığı belirtilerek, bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konuların aşağıda yer aldığı bildirilmektedir:

A) Eşya Taşımacılığı ile ilgili olarak;

  1. Sözkonusu yönetmelik kapsamında halihazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay süre verilmiştir.
  2. R1 ve R2 yetki belgelerinin herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) yetki belgesiyle değiştirilmesi sağlanmıştır.
  3. Tehlikeli madde taşımalarında C1 ve K2 yetki belgesi sahiplerinin de U-ETDS sistemi üzerinden ön bildirim yapması zorunluluğu getirilmiştir.

B) Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak;

  1. B türü yolcu taşımacılığı yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak araç yaşı şartı yumuşatılmıştır (10 yaşından 12 yaşına çıkartılmıştır).
  2. Otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar ile bu yetki belgelerine 30.06.2020 tarihine kadar kaydedilecek 6 yaşından büyük araçların 31.12.2021 tarihine kadar kullanılmasına imkân sağlanmaktadır.

23.06.2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

2) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre;

  • R1 ve R2 Yetki Belgelerini TİO Yetki Belgesine dönüştüren firmalarda çalışanlara, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen ve R1/R2 Yetki Belgeleri altında kayıt altına alınan ÜDY/ODY Mesleki Yeterlilik Belgelerini başvuru evrakları ile ibraz ettikleri takdirde ilave ÜDY-TİO/ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilebilmektedir. Bunun için ilgililerin, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvurması ve başvuru işlemleri değerlendirildikten sonra ÜDY-TİO/ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretini ödemeleri gerekmektedir.
  • R1/R2 Yetki Belgesi dışında yetki belgesi ile çalışan firmalar; ilave TİO Yetki Belgesi aldıklarında veya TİO yetki belgesine dönüşüm işlemi gerçekleştirdiklerinde, söz konusu yetki belgelerinin altında kayıtlı bulunan ÜDY/ODY Mesleki Yeterlilik Belgelerini başvuru evrakları ile ibraz ettikleri takdirde ilave ÜDY-TİO/ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilebilmektedir.
  • TİO Yetki belgesi haricindeki yetki belgeleri kapsamında kayıt altına alınan ÜDY/ODY Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile başvuru yapacak ilgililerin ÜDY/ODY belgelerini, e-devlet hizmetlerinde yer alan Bakanlıklarının Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme hizmeti üzerinden barkodlu ve doğrulama kodlu olarak temin ederek başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
  • Taşıma işleri organizatörlüğü sektöründe çalışanların mesleki yeterlilik belgelerini temin edebilmeleri için 18 av geçiş süreci tanınmıştır (01 Ocak 2021), Bu süre içerisinde muafiyetli ÜDY-TİO veya ODY-TİO almaya hak kazananların (3 yıl bilfiil çalışma şartı ve bu şartı resmi kayıtlarla belgeleyebilmek) UAB/Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekmekledir. 3 yıl tecrübe şartını karşılayamayan kişilerin Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından eğitim alarak yapılan sınavda başarı sağlamaları halinde mesleki yeterlilik belgeleri düzenlenebilecektir.

Bilgileri saygıyla rica olunur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol