Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından 10.01.2022 tarihinde Odamıza iletilen yazıda; TKYB ve Dünya Bankası ile yürütülmekte olan kayıtlı istihdamın arttırılmasına yönelik ''Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi''nin bileşenlerinden birininde hibe programı olduğu, AB’nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara desteği ( FRIT II ) Kapsamında Sağlanan AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesinin 17 Aralık 2021 tarihinde projenin web sayfası olan https://www.kayist.org/ aracılığıyla ilan edildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Hibe programı ile TKYB, Toplam 70.000.000 avro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandıracaktır. Hibe programı, hali hazırda faaliyette olan işletmelerin operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla kayıtlı istihdam yaratma şartına bağlı olarak belirlenen 24 proje ili’nde uygulanacak olup ve bu illerde Türk Vatandaşları ve mülteciler için yeni kayıtlı istihdam yaratılmasına katkıda bulunacağı bilgisi verilmektedir.

Hibe programına ilişkin olarak hazırlanan Başvuru Ekleri ve Başvuru Formu ile diğer detaylı bilgiler https://www.kayist.org/ web sayfasında yer almakta olup, Hibe Programına ilişkin soruların kayist@kalkinma.com.tr adresine e-posta üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Hibe Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak çevrimiçi/fiziksel bilgilendirme toplantılarının düzenleneceği, söz konusu toplantı tarihleri ile detaylı bilginin https://www.kayist.org/ adresinde yer alan ‘’Duyurular’’ ve ‘’Haberler’’ sayfalarında yayınlanacağı aktarılmaktadır.

Saygılarımızla, 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol