KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerlerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe girmiştir. Programın son başvuru tarihi 17 Eylül 2020 perşembe günüdür. İlgili programın detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobigelisim-destek-programi adresinden ulaşılabilirsiniz.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol