Koronavirüs Kapsamında Ekonomi Alanında Açıklanan Destekler

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının yarattığı olumsuz süreç hâlihazırda ülkemizi ve tüm dünyayı etkilemektedir. Olumsuz etkilerin en önemlilerinden birisi de ekonomik faaliyetler üzerinde görülmektedir. Bu doğrultuda Hükümetimizce Koronavirüs salgınına karşı ekonomik alanda çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. 

Bu kapsamda ilk olarak “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen paket Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış olup, devamında ise çeşitli kurumlarca destek unsurları devreye sokulmaya başlanmıştır.

Söz konusu destekler ile ilgili olarak kapsamlı bir bilgi notu Odamızca hazırlanmış olup, ekte sunulmaktadır. Söz konusu destekler hâlihazırda desteklerin açıklanmaya başladığı tarihten 25 Mart 2020 Çarşamba gününe kadar olanları kapsamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol