KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Yönelik Hızlı Destek Programı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından hazırlanan ‘’Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı’’ 05.01.2022 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Programın amacı, MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.

İlgili program kapsamında; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere; 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü” ile “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı kapsamında yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir.

Bu noktada en önemli hususun, program kapsamında özellikle Mesleki veya Teknik Lise mezunlarının istihdam edilmesinin teşvik edilmesi olduğu görülmektedir.

İşletme sahibi kadın veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edilip edilmediği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.

Program kapsamındaki “Destek Başvuru Şartları ve Destek Türü” ile ilgili detaylı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7580/destek-basvuru-sartlari-ve-destek-turu uzantılı link üzerinden ulaşılabilmektedir.

Programla ilgili “Destek Başvurusu ve Uygulama Süreci” ise https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7785/destek-basvurusu-ve-uygulama-sureci uzantılı link üzerinden detaylı olarak incelenebilmektedir.

NOT: Söz konusu destekten yararlanacak NACE kodları listesi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol