Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Değişikliği

Sayın Üyemiz,  

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza iletilen yazıda;

- Bilindiği üzere mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esasların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Mesafeli sözleşmeler" başlıklı 48 inci maddesinde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yer aldığı;

- Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması ve mevcut tüketici mevzuatımıza kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemeleri ile 1 Nisan 2202 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapıldığı;

-Söz konusu değişikliklerden, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla, satıcının yanı sıra tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanmasının 04/11/2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1/1/2025 tarihine kadar ertelenmiş olup, yeni hükümler ile düzenlenen hususların bu tarihten sonra uygulanmaya başlanacağı;

-Diğer yandan, yukarıda yer verilen husus ile alakalı olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında; 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesine ilişkin kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin yanıltıcı haber ve içeriklere yer verildiğinin anlaşıldığı;

-Ancak cayma hakkı kullanımında iade masraflarının 1/1/2024 tarihinden itibaren tüketici tarafından karşılanacağına dair muhtelif mecralara yansıyan içerik ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı; anılan düzenlemelerin uygulanmaya başlayacağı tarih olan 1/1/2025’e kadar ise mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında iade kargo masrafını halen satıcının karşılamakla yükümlü olup, tüketicilerin bu süreç içerisinde anılan iade masraflarını ödemesinin söz konusu olmadığı;

- Bu doğrultuda mesafeli yöntem ile akdedilen sözleşme öncesi tüketicilere yapılacak ön bilgilendirmede, cayma hakkı kullanılması durumunda iade kargo masraflarına tüketici tarafından katlanılacağına dair hükümlere yer veren veya cayma hakkı kullanan tüketicilerden iade kargo masraflarını talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için her bir sözleşme veya işlem için 1.371 TL idari para cezası uygulanacak olup söz konusu ceza tutarının 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle geçerli olacağı ifade edilerek;

-Bu itibarla elektronik ticaret piyasalarında tüketicilere mal veya hizmet sunan Odamız üyelerinin tesis ettikleri işlem ve uygulamalarının, yukarıda yer verilen mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirilmeleri ve basına yansıyan yanıltıcı içeriklerin geçersizliğinden haberdar edilmeleri talep edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol