MWC BARCELONA 2022 Fuarı - Stand Organizasyonu hk.

Sayın Üyemiz,

MWC (MOBILE WORLD CONGRESS) BARCELONA 2022 FUARI 28 Şubat- 03 Mart 2022 Türkiye Milli iştiraki İstanbul Ticaret Odası organizasyonu fuar konsept, proje, proje gerçekleştirme stand ve inşaat işinintemini için ekli şartname doğrultusunda kapalı zarf usulü ile ihale yapacaktır.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde 01 Aralık 2021 saat 16:30’a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol