TIR Sisteminin Uluslararası Ticaret ve Taşımacılıkta Sağladığı Faydalar

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 25.03.2024 tarih ve 3226 sayılı yazıda;

Ülkemizin taraf olduğu TIR Sözleşmesine bağlı ulusal Kefil ve Garantör Kuruluş olarak Birliğimizce dağıtımı gerçekleştirilen TIR Karneleri, bu sözleşmeye taraf olan 78 ülkede gümrük teminatı sunduğu, özellikle İran ve üzeri Orta Asya taşımalarında TIR Karnesi ile işlemler daha hızlı yürütülebildiği, ayrıca, Hızlı Geçiş Hatları (Green Lane) ile Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da belirli sınır kapılarında öncelikli geçiş hakkı sağladığı belirtilmektedir. Bu bilgiler ışığında, TIR Karnesi kullanılarak gerçekleştirilen uluslararası taşımaların hem taşımacıya hem de ihracatçı/ithalatçılara sağladığı avantajlara dair ekli broşürün hazırlandığı bildirilmiştir.

Bilgileriniz rica olunur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol