TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Bilindiği üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında tercihli ticaret sistemi’ne (tps-oıc) ilişkin menşe ispat belgesi 1 temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere odamızca satış ve onayına başlanmış olup, ülkelerin verdiği taviz listeleri de 4 temmuz 2022 tarih, 31886 sayılı Resmi Gazetenin 1.mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, tps-oıc menşe ispat belgesinin taviz listelerindeki ülkeler ve ürünler için düzenlenmesi gerektiği ve ikinci bir talimata kadar sadece manuel onay yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol