Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne atfen alınan 17.11.2022 tarihli yazıda; Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları konulu 16.11.2022 tarihli  yazının bir örneği ekte tarafınıza sunulmuştur. 

Bilgilerinize sunulur. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol