Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Hizmeti Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Yapı denetim kuruluşlarının görev alanlarının elektronik ortamda belirlenmesine yönelik usul ve esaslar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Sahipleri İle Yapı Denetim Hizmeti Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” ile belirlenmiştir.

8 Eylül 2023 tarih ve 32303 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin hususlar ekte yer alan bilgi notunda sunulmaktadır.

Saygılarımızla

 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol