Singapur ve Güney Kore Belge Düzenlemesi

Singapur ve Güney Kore Belge Düzenlemesi

SİNGAPUR

TÜRKİYE – SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (01.10.2017 TARİH 30197 SAYILI ERSMİ GAZETE) kapsamında yapılacak olan ihracatlarda herhangi bir belge düzenlemeye gerek olmaksızın, fatura üzerine menşe beyanında bulunulması yeterlidir.

Türk menşeli olmayan ürünler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir. 

SİNGAPUR MENŞE BEYANI METNİ

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin under Turkey– Singapore Free Trade Agreement. ……………………………………………………………...........................................(1) (Yer ve tarih) ...……………………………………………………………………............................ (İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.) (1) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

GÜNEY KORE

TÜRKİYE - GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (30.04.2013 tarih 28633 sayılı Resmi Gazete) kapsamında yapılacak olan ihracatlarda herhangi bir belge düzenlemeye gerek olmaksızın, sadece fatura üzerine menşe beyanında bulunulması yeterlidir.

Türk menşeli olmayan ürünler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir. 
 

GÜNEY KORE MENŞE BEYANI METNİ

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(1) preferential origin.

……………………………………………………………………………………….(2)

(Yer ve Tarih)

………………………………………………………………………………………..

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)


(1) Ürünlerin menşei belirtilir.

(2) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol