İletişim Bilgileri Güncelleme Formu

İletişim Bilgileri Güncelleme Formu

Firmanızın İTO sistemindeki tescile tabi olmayan iletişim bilgilerini güncellemek için aşağıda bulunan dilekçeyi firmanızın ortağı veya yetkilisi imzasıyla doldurulup aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilir, faks veya e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Vekâleten imzalanması halinde, vekâletnamenin de form ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

İstanbul Ticaret Odası Taşhan Binası
Üye Sicil Müdürlüğü

Reşadiye Cad. 34112 Eminönü

E-posta: uyesicil@ito.org.tr  Faks: 0212 513 15 65 / 0212 520 16 56

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol