Duyurular

İSTANBUL TİCARET ODASI ÜYELERİNİN DİKKATİNE

5174 Sayılı kanun gereği yapılacak işlemler hk.

  • 5174 sayılı Kanunun l0.maddesi gereğince iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit
edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, bu üyeler meslek grupları ve seçmen
listelerinden silinecektir.
  • Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza
bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat borçları ödendiği takdirde tekrar aidat tahakkukları
başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilecektir. Aksi halde Oda kayıtları
silinecek ve sicil kaydının resen silinmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ihbarda
bulunulacaktır.
  • Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak
kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda www.ito.org.tr
adresli web sayfamızdan Bilgi Bankası-Firma Bilgileri-Sicil Kayıtları adımından inceleme yaparak,
adres ve durumlarındaki değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirmeye ve/veya

Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz.

İSTANBUL TİCARET ODASI ÜYELERİNİN DİKKATİNE

5174 Sayılı kanun gereği yapılacak işlemler hk.

  • 5174 sayılı Kanunun l0.maddesi gereğince iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit
edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, bu üyeler meslek grupları ve seçmen
listelerinden silinecektir.
  • Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza
bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat borçları ödendiği takdirde tekrar aidat tahakkukları
başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilecektir. Aksi halde Oda kayıtları
silinecek ve sicil kaydının resen silinmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ihbarda
bulunulacaktır.
  • Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak
kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda www.ito.org.tr
adresli web sayfamızdan Bilgi Bankası-Firma Bilgileri-Sicil Kayıtları adımından inceleme yaparak,
adres ve durumlarındaki değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirmeye ve/veya

Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz.