Duyurular

İTO'da Arabuluculuk (İTOTAM)

...

Sayın Üyemiz,

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk için Odamız hizmetlerinden yararlanmak için sözleşmelerinize 'Taraflar işbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarını İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM)' Kurallarına göre arabuluculuk yoluyla çözmeyi kabul eder.' ifadesini ekleyebilirsiniz. Bu madde olmasa bile taraflardan birinin arabuluculuk talebini İTOTAM Sekreteryasına ulaştırması Odamız arabuluculuk hizmetlerinden faydalanılması için yeterli olacaktır.


Saygılarımızla.

İTO'da Arabuluculuk (İTOTAM)

...

Sayın Üyemiz,

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk için Odamız hizmetlerinden yararlanmak için sözleşmelerinize 'Taraflar işbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarını İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM)' Kurallarına göre arabuluculuk yoluyla çözmeyi kabul eder.' ifadesini ekleyebilirsiniz. Bu madde olmasa bile taraflardan birinin arabuluculuk talebini İTOTAM Sekreteryasına ulaştırması Odamız arabuluculuk hizmetlerinden faydalanılması için yeterli olacaktır.


Saygılarımızla.