Duyurular

A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresi hk.

...
A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak;
148 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği’nin yayımlandığı 23 Mayıs
2018 tarihinden önce Odamız tarafından satılan A.TR Dolaşım
Belgelerinin, satış işleminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre
ile kullanılabileceği, 23.05.2018 tarihi ve sonrasında satışı
yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresinin ise
bahse konu tebliğin 5. maddesinin 4. fıkrası b bendi uyarınca
6 ay olduğu hususu üyelerimize önemle duyurulur.

A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresi hk.

...
A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak;
148 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği’nin yayımlandığı 23 Mayıs
2018 tarihinden önce Odamız tarafından satılan A.TR Dolaşım
Belgelerinin, satış işleminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre
ile kullanılabileceği, 23.05.2018 tarihi ve sonrasında satışı
yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresinin ise
bahse konu tebliğin 5. maddesinin 4. fıkrası b bendi uyarınca
6 ay olduğu hususu üyelerimize önemle duyurulur.