Duyurular

İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU SEÇİMLERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Oda ve Borsalarda, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu için seçim süreci başlamıştır.

Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye’nin en büyük girişimci ağlarından TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üye seçimleri, 27 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenecek İl Kurulu Üyesi toplam sayısının en az yüzde 20’sinin, kadın üyeler için kullanılması esastır.

İl Kuruluna Üye olacak genç girişimcilerde aranacak şartlar aşağıda yer almaktadır. 

a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olmak,

b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olmak.

Ayrıca, İstanbul’da bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın belirlenebilir.

İl Kurulu, genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütecek ve yılda en az iki defa Koordinatör Oda/Borsa Başkanı ya da görevlendireceği Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığında toplanacaktır.

İl Kurulu Seçimlerini müteakip, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçilecektir.

Bu doğrultuda, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Üyesi olmak isteyen ilgililerin, ekte sunulan başvuru formlarını elektronik ortamda doldurarak, en geç 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar ferhat.altun@ito.org.tr adresine iletmesi gerekmektedir.

Ekte yer alan “TOBB GGK Başvuru Formu” ile TOBB Girişimcilik Kurullarının Kuruluş ve Çalışma Esasları’na  http://www.tobbgirisimcilik.org.tr/   adresinden ulaşılabilmektedir.


Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

İlgili Kişi: Ferhat Altun / Tel: 0 212 455 47 78 /e-Posta:  ferhat.altun@ito.org.tr

İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU SEÇİMLERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Oda ve Borsalarda, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu için seçim süreci başlamıştır.

Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye’nin en büyük girişimci ağlarından TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üye seçimleri, 27 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenecek İl Kurulu Üyesi toplam sayısının en az yüzde 20’sinin, kadın üyeler için kullanılması esastır.

İl Kuruluna Üye olacak genç girişimcilerde aranacak şartlar aşağıda yer almaktadır. 

a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olmak,

b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olmak.

Ayrıca, İstanbul’da bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın belirlenebilir.

İl Kurulu, genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütecek ve yılda en az iki defa Koordinatör Oda/Borsa Başkanı ya da görevlendireceği Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığında toplanacaktır.

İl Kurulu Seçimlerini müteakip, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçilecektir.

Bu doğrultuda, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Üyesi olmak isteyen ilgililerin, ekte sunulan başvuru formlarını elektronik ortamda doldurarak, en geç 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar ferhat.altun@ito.org.tr adresine iletmesi gerekmektedir.

Ekte yer alan “TOBB GGK Başvuru Formu” ile TOBB Girişimcilik Kurullarının Kuruluş ve Çalışma Esasları’na  http://www.tobbgirisimcilik.org.tr/   adresinden ulaşılabilmektedir.


Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

İlgili Kişi: Ferhat Altun / Tel: 0 212 455 47 78 /e-Posta:  ferhat.altun@ito.org.tr