·         Üye Aidat İşlemleri

5174 Sayılı Kanun gereğince, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

İTO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

2019 Yılında Uygulanan Aidat Tarifesi

DERECELER

SERMAYE VE ÖZ VARLIK

AİDAT (TL)

Fevkalade

1.000.001

Ve yukarısı

460 TL.

1

250.001

1.000.000

390 TL.

2

25.001

250.000

285 TL.

3

1.001

25.000

265 TL.

4

1

1.000

260 TL.

Y


           265 TL.


* Kayıt ücreti alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Munzam aidat

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

·     Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

·     Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını İstanbul Ticaret Odası’na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır. Aidat Tavanı  :1.279,20 TL(Brüt asgari ücretin yarısı)dır.


Bu tavan 

2019 yılında 25.584,-TL olup;

2018 yılında 20.295.TL

2017 yılında 17.775.-TL

2016 yılında 16.470.-TL

2015 yılında 12.015.-TL  

2014 yılında 10.710.-TL.- olarak uygulanmaktadır.


Ödeme Yapılacak Yerler :

İTO Merkez Binası ile İnternet Sitemiz Online İşlemler Borç Sorgulama/Ödeme Linkinden ve 

tüm Bölge Temsilciliklerinden tahsilat yapıldığı gibi,

Yapı Kredi Bankası'nın tüm şubelerinden Sicil Numarası ile masraf ödemeden veya Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, KuveytTürk, Denizbank, Teb, Albaraka Türk ve Şekerbank’ın İnternet Şubeleri Ödemeler menüsü kullanılarak borçlar yatırılabilir.

Aşağıda ismi bulunan bankalardan da, sicil numarası belirtilerek, ödeme yapılabilir;

BANKA
IBAN
T.Garanti Bankası  TR87 0006 2001 6750 0001 2997 95
T.İş Bankası          TR22 0006 4000 0011 0004 1578 09
Yapı Kredi Bankası  TR29 0006 7010 0000 0060 6147 79
T.Halk Bankası       TR77 0001 2009 1420 0012 0000 15
T.Vakıflar Bankası  TR46 0001 5001 5800 7287 9858 62
T.C. Ziraat BankasıTR22 0001 0003 8338 1954 0750 01
Akbank TR62 0004 6008 3588 8000 0386 57
DenizbankTR51 0013 4000 0009 0730 0000 99
Şekerbank TR42 0005 9017 6051 0017 6503 95
Finansbank TR24 0011 1000 0000 0011 1703 05
T. Ekonomi Bankası TR19 0003 2000 0290 0000 9300 52
Kuveyt Türk           TR65 0020 5000 0122 5025 0000 01
Vakıf Katılım BankasıTR20 0021 0000 0000 4052 2000 01
Albaraka TürkTR76 0020 3000 0015 4054 0000 08


Para Cezası ve İcra Takibi

Zamanında ödeme yapmayan İTO üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık % 2  oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.


İrtibat Bilgileri :

Para Cezası ve İcra Takibi:

Telefon:

0212 455 62 46 / 0212 455 62 48 / 0212 455 62 49

0212 455 62 57 / 0212 455 62 58

Faks:

0212 520 10 25 / 0212 455 62 67

Aidat İşlemleri:

Telefon:

0212 455 62 44 / 0212 455 62 45 / 0212 455 62 46
0212 455 62 48 / 0212 455 62 49 / 0212 455 62 50

0212 455 62 56 / 0212 455 62 57   0212 455 62 63

 

Faks:

0212 520 10 25 / 0212 455 62 67


maliisler@ito.org.tr 


Derece ve Değişikliği:

Telefon:

0212 455 48 80 / 0212 455 48 84 / 0212 455 63 07

odasicil@ito.org.tr
İTO Merkez Binası

Bölge Temsilcilikleri