İTO - TOBB İş Birliğiyle “Uluslararası Sağlık Turizmi Bölge Toplantıları – İstanbul”

Detaylar ve başvuru kayıt formu için tıklayınız.

Tarihi 05 Aralık 2023 / 12:30 - 17:00
Yeri İstanbul Ticaret Odası
İTO - TOBB İş Birliğiyle “Uluslararası Sağlık Turizmi Bölge Toplantıları – İstanbul”

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, ülkemiz jeopolitik konumuyla, uluslararası standartlarda hizmet veren havayolları ve ülke genelindeki eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarıyla sunduğu çeşitli alternatifler sayesinde sağlık turizminde öncü ülkelerden biri konumundadır.

Bu kapsamda Odamız ev sahipliğinde düzenlenecek olan TOBB T. Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Uluslararası Sağlık Turizmi İstanbul Bölge Toplantısı ile sektörde faaliyet gösteren paydaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının tespiti ve bu sorunlara çözüm üretilmesi hedeflenmektedir.

Bu itibarla, aşağıda linki yer alan kısa anketi doldurmanız toplantımızın içeriğinin belirlenmesi doğrultusunda önem arz etmektedir.

Odamız ve TOBB T. Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi tarafından 5 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sağlık Turizmi İstanbul Bölge Toplantısı’nın değerli katılımlarınız ile hedeflenen amaca ulaşacağı değerlendirilmekte olup, katılımınıza ilişkin teyidiniz için aşağıda yer alan kayıt formunun doldurulması hususu takdirlerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Anket Linki:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctEvAU5fouX-VGcN2cNPDo8fbWv-ElNUUcxmyZmrK0Jn9NgA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Kayıt formu: https://forms.gle/RMoye2xNrohisM6GA

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol