İTO’dan İstanbul’da Dönüşüme 16 Öneri

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konuk olduğu toplantıda, kentsel dönüşümü hızlandıracak önerilerini paylaştı.

İTO’dan İstanbul’da Dönüşüme 16 Öneri

İstanbul’u depreme hazırlama ve kentsel dönüşüm konusunda meslek komiteleri ve ilgili STK’lardan İTO’ya gelen talep ve beklentiler bulunduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “İstanbul’un kaybedecek değil 5 yılı, bir yılı bile yok. Türkiye’nin ihracatının, dış ticaretinin, istihdamının, üretiminin kesintiye uğramamasını istiyorsak, İstanbul’u çok hızlı depreme hazırlamalıyız.”

İMAR HAKKI

Şekib Avdagiç, kentsel dönüşümü hızlandıracak talepleri 16 başlık halinde şöyle sıraladı:

1- Kentsel dönüşüm sürecinde ‘müktesep hakların korunması’ talebi en başta geliyor.

2- Otel, özel hastane, özel okul gibi yapıların tamamını kullanan işletmelerin, dönüşüm aşamasında imar hakkında mevcut gabari ve inşaat alanlarını muhafaza edebilmeleri çok önemli.

3- Küçük sanayi siteleri, iş merkezleri, sanayi yapıları ve fabrikalara da konuta verilen dönüşüm desteklerinin benzeri bir paketin ivedilikle devreye girmesi talebimiz var.

4- Kentsel dönüşümde ‘Rezerv Yapı Alanı’ uygulamasının gözden geçirilmesi talep ediliyor.

5- Kentsel dönüşüm süreci ve otopark için ilçe belediyelerinin farklı uygulamaları önlenmeli.

6- ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ ve ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ gibi projeleri hızlandırılmalı.

7- Afet riski olan tüm illerde ‘Afet Atıkları Yönetim Planı’ oluşturulmasını önemli buluyoruz. Burada bakanlık, yerel yönetimler, STK’lar ve akademisyenler ortak çalışmalı.

YAPI DENETİM

8-  Yapı denetim firmalarının atanmasında  bölge çalışması yapıldı. Ancak sorun çözülemedi. Ek bütçe talebi oluyor, firma değişikliğinde süre uzuyor. Bunlar giderilmeli.

9- Yapı denetim, beton ve laboratuvar firmaları teknik ve mevzuata uygunluk yönünden daha etkili denetlenmeli. 

10- Kaçak inşaatlara beton verilmesi önlenmeli, verenlere müeyyide olmalı. 

11- Binalardaki taşıyıcı elemanların, tahribata uğramaması için bina izolasyonları sıkı takip edilmeli.

HAFRİYAT

12- Hafriyat için döküm sahaları yetersiz, çalışma saatleri kısıtlı ve evrak süreçleri uzun. Ciddi sıkıntılara yol açan bu üç konuda çözüm bekleniyor.

13- Agreganın yakın kaynaklardan temini, maliyeti olumlu etkiler. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çözüm için destek talep ediliyor.

14- İmar hakkı transferi, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenerek yasal güvence altına alınmalı.

15- Güçlendirme ile ilgili cari yönetmelik ihtiyacı karşılamıyor. 6 Şubat

2023 depreminden sonra yeni düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı.

16- İnşaat ruhsat süreci çok uzuyor, 6-9 ay geçebiliyor. İlçe belediyeleri bu süreçlerde farklı uygulamalar yapıyor, farklı harç ve vergi tahakkuk ettiriyor. Teknik eleman harcı gibi kalemler başta olmak üzere uygulama birliğinin sağlanması talep ediliyor.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol