REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi TR Dizin indeksine girdi

İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi, titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (TR Dizin) indeksine kabul edilerek, hukuk alanında taranan hakemli dergiler arasında yerini aldı.

REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi TR Dizin indeksine girdi

İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi, titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (TR Dizin) indeksine kabul edilerek, hukuk alanında taranan hakemli dergiler arasında yerini aldı.

TR Dizin, Fen ve Sosyal Bilimler konu alanlarındaki ulusal, hakemli, bilimsel dergilerdeki makaleler ile TÜBİTAK projelerinin bibliyografik/tam metin bilgilerinin yer aldığı, web sayfası üzerinden taranabilen ulusal atıf dizini konumunda.

Bilimsel dergilerin TR Dizin’de yer alması, üretilen akademik bilgiye erişimi kolaylaştırması, dergi görünürlüğünün artırılması ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir dizin olması sebebiyle önem arz ediyor.

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yayınlanan Doçentlik Başvuru Şartları Hukuk Temel Alanı’na ilişkin şartlar arasında ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler için 10 puan görülmekte iken ULAKBİM tarafından taranan dergiler dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler için 5 puan öngörülüyor.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol