Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

Oda Kayıt İşlemleri


Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Oda’ya kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, sadece bir Oda kayıt beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir.


NOT: 24 ŞUBAT 2014 tarihinden itibaren tüm yeni kuruluş ile şube açılışı ve merkezi İstanbul dışındaki firmaların İstanbul’a merkez nakli tescil başvuruları için, öncelikle MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden sisteme giriş yapılması ve talep numarası alınması gerekmektedir.

 

odasicil@ito.org.tr