Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

1. Dilekçe ( Şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalanmış olmalı)

 

2. Belediye yazısında  firmanın eski adres bilgisi yer almalı (belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicil kayıtlarında  en son tescil ettirilen  adres bilgisi ile aynı olmalı)

 

3. Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli