Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

TAPU BELGELERİ HAKKINDA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının merkez birimler ve bölge müdürlüklerine göndermiş olduğu 2010/6 sayılı Genelge Değişikliği – Mersis Uygulaması konulu 21.12.2018 tarih 70156023-105-E.4162783 sayılı  yazısında;  tüzel kişilerin tapu işlemlerinde yetki belgelerinin Mersis sisteminden sorgulanarak işleme eklenmesi uygulamasının tüm tapu müdürlüklerinde hayata geçirildiği bildirilmiştir.

Bu bağlamda, tapu müdürlüklerince şirket yetkilileri Mersisten görülebildiğinden Türkiye genelinde çoğu  ticaret sicili müdürlüklerinde  artık tapu yetki belgesi düzenlenmemektedir. Ancak,  İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı şirket  yetkililerinin Mersiste güncelleme çalışmalarına devam edildiğinden,  çalışma tamamlanıncaya kadar belge verilmeye devam edilecek ve çalışmanın tamamlandığı tarihten itibaren müdürlüğümüzce tapu yetki belgesi  düzenlenmeyecektir.

Diğer taraftan,  şirketin yabancı sermayeli hissedarlarına ait bilgiler, başvuru yapılan tapu müdürlüğünce  limited şirketlerde Mersis sisteminden, anonim şirketlerde ise hisse devirleri tescile tabi olmadığından ibraz edeceğiniz pay defterinden  tespit edilebileceğinden,  Müdürlüğümüzce düzenlenmeye devam eden bu belgelerde,  2644 sayılı tapu kanununun 36.maddesine göre belirtilen hususlara yer verilmeyecektir.