Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

GENELGELER ve GÖRÜŞLER


·             3 Temmuz 2012 tarih ve 4880 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi

·             3 Temmuz 2012 tarih ve 4879 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi

·             Ticaret Sicil Tasdiknamesi hk.

·             Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler hk. (27 Kasım 2012)

·             Yönetim Kurulundan İstifalar ve Atamalar hk. (22 Ekim 2012)

·             Ayni Sermayeden Dolayı Hisse Devir Yasağı hk.(14 Eylül 2012)

·             Kooperatiflerde Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi hk. (16 Ağustos 2012)

·             Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabının Sermayeye İlavesi hk. (13 Temmuz  2012)

·             Gerçek Kişi Şahıs Firmaları Tescil Başvuruları Hk.(25 Ocak 2013)

·             Sermaye Artırımı hk.(30 Ekim 2012)

·             Sermaye Artırımı hk. (25 Ocak 2013)

·             Bağımsız Denetim Kapsamı Dışındaki Anonim Şirketler Hakkında (29 Nisan 2013)

·               Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması hk. (2 Ocak 2014)

·             Ortakların Şirketten Alacağının Ayni Sermaye Sayılması hk.( 15 Temmuz 2013)

·             Ortaklıktan Çıkarmada Karar Nisabı hk.( 17 Temmuz 2013)

·             Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması hk.(27 Eylül 2013)

·             Bölünme işlemler hk. (18 Kasım 2013)

·             Kısmi Bölünmeye Konu Malvarlığı hk. (26 Kasım 2013)

·            Tasfiyede kalan varlığı dağıtılması için beklenecek süre (20.02.2017)