Leather, Fur and Leathercraft Sectoral Committee Members

TEMEL TUĞRUL ÖZTOPRAK Komite Başkanı
SERKAN EDİS Komite Başkan Yardımcısı
MEHMET MUSA EVİN Komite Üyesi, Meclis Üyesi
MUSTAFA ŞENOCAK Komite Üyesi, Meclis Üyesi
NURİ EMİR ALBAY Komite Üyesi
SUAT ÇUBUK Komite Üyesi, Meclis Üyesi
YUSUF GÜLEN Komite Üyesi

Social Media

ITO Symbol