Staj

Yurtiçindeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere, talepleri üzerine Oda bünyesinde staj yapma olanağı sağlanmaktadır.


3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ticaret ve meslek lisesi öğrencilerine staj olanağı sunulmaktadır.


Yurtdışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde staj olanağı sağlanmaktadır.

insankaynaklari@ito.org.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol