Birim Yöneticileri

Basın ve Süreli Yayınlar Müdürlüğü

Dilşah SARIHASAN

Basın ve Yayınlar Birimi Yöneticisi

dilsah.sarihasan@ito.org.tr

Basın ve Süreli Yayınlar Müdürlüğü

Fedayi YILDIRIM

Dijital Yayınlar Birimi Yöneticisi

fedayi.yildirim@ito.org.tr

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Engin DOĞAN

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Birimi Yöneticisi

engin.dogan@ito.org.tr

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Kaan YÜKSEL

İştirakler ve Destekler Birimi Yöneticisi

kaan.yuksel@ito.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kerem İlker ŞENAY

Sistem ve Network Birimi Yöneticisi

lker.senay@ito.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Mehmet Evren BEKEN

Yazılım Birimi Yöneticisi

evren.beken@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Selva AKÇAYLI

Ekonomik Araştırmalar Birimi Yöneticisi

selva.akcayli@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Yusuf Orkun KIZILBEY

Sosyal Araştırmalar Birimi Yöneticisi

orkun.kizilbey@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Gürkan AKDAĞ

Sürdürülebilirlik ve Çevre Birimi Yöneticisi

gurkan.akdag@ito.org.tr

Fuarlar Müdürlüğü

Esra AVCIOĞLU

Yurtdışı Fuarlar Birimi Yöneticisi

esra.avcioglu@ito.org.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol