Müdürlükler

Basın ve Süreli Yayınlar Müdürlüğü

Şükrullah DOLU

Müdür

sukrullah.dolu@ito.org.tr

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Dr. Muharrem KOCAOĞLU

Müdür

muharrem.kocaoglu@ito.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Abdulhamid TEKİNTAŞ

Müdür

abdulhamid.tekintas@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Emrah ALAYOĞLU

Müdür

emrah.alayoglu@ito.org.tr

Fuarlar Müdürlüğü

Aylin ODABAŞ

Müdür

aylin.odabas@ito.org.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Ebru Okur ÖZTAN

Müdür Vekili

ebru.okur@ito.org.tr

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Dr. Şaban EYÜPOĞLU

Müdür

saban.eyupoglu@ito.org.tr

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Abdülkadir KILIÇALP

Müdür

abdulkadir.kilicalp@ito.org.tr

İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü

Murat ÖZEL

Müdür Vekili

murat.ozel@ito.org.tr

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü

Dr. Ufuk ÖZEN

Müdür

ufuk.ozen@ito.org.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol