Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
09.10.03 Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri 29
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) 2425
47.78.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan fuel oil perakende ticareti (dökme olanlar ile müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan fuel oil satışı hariç) 18
49.41.08 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) 175
49.41.09 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) 253
49.50.01 Boru hattı ile ham petrol, rafine petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 19
49.50.03 Boru hattı pompa istasyonlarını işletme hizmetleri 18
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) 204
50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç) 4
52.21.12 Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması 1

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol