Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
64.19.01 Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç) 4687
64.91.01 Finansal kiralama (finansal leasing) 114
64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri 86
64.99.08 Yatırım bankacılığı faaliyetleri 35
66.12.01 Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil) 337
66.13.02 Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri (temettü, banka faizi, iştirak kazançları vb. dahil; ücret geliri elde etme hariç) 87
66.13.03 Ücret geliri elde etme faaliyetleri (huzur hakkı vb.) 9
66.19.06 Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri 43
66.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.) 230
66.30.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.) 156

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol