Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
65.11.02 Hayat sigortası faaliyetleri 66
65.12.13 Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.) 1230
65.20.01 Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilişkin riskin üstlenilmesi) 38
65.30.01 Emeklilik fonu faaliyetleri 25
66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil) 639
66.22.01 Sigorta acentelerinin faaliyetleri 6809
66.22.02 Sigorta brokerlarının faaliyetleri 303
66.29.01 Aktüerya faaliyetleri 11
66.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler (kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, vb.) 29

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol