Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
02.10.01 Baltalık olarak işletilen ormanların yetiştirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun üretimine yönelik olanlar dahil) 13
02.20.01 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi (geleneksel yöntemlerle odun kömürü üretimi dahil) 22
05.10.01 Taş kömürü madenciliği 120
05.20.01 Linyit madenciliği 85
16.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar) 36
19.10.11 Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil) 1
20.13.06 Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt kartuşları dahil) 1
20.14.04 Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.) 7
35.21.02 Kömürün karbonlaştırılması, tarımsal yan ürün veya atıklarından gaz üretimi 6
43.12.02 Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç) 49

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol