Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
42.11.01 Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı 634
42.11.03 Havaalanı pisti inşaatı 21
42.12.01 Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve onarımı dahil) 124
42.13.01 Köprülerin inşaatı (yükseltilmiş kara yolları-viyadükler dahil) 109
42.21.03 Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil) 303
42.22.01 Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları) 483
42.22.04 Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) 156
42.22.06 Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları) 43
42.91.02 Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.) 45
42.99.03 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellemesi dahil, iyileştirme yapılmaksızın parselleme hariç) 227

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol