Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
24.10.07 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi 42
24.10.08 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger demir ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal yöntemlerle istisnai saflıkta demir üretilmesi 51
24.10.09 Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım malzemesi (birleştirilmemiş raylar ile ray donanımı, aksamı, vb.) ile levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık profil imalatı 28
24.10.12 Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko manganez, ferro krom ve diğerleri) 7
24.51.13 Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel grafit demir dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, borular ve içi boş profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunların bağlantı parçalarının imalatı) 202
24.54.01 Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.) 130
25.50.01 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması 391
25.50.02 Toz metalürjisi 43
25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) 1106
25.73.06 Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) 68

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol