Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
50.20.19 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç) 25
50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) 14
50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.) 15
50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.) 13
52.21.90 Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) 157
52.23.03 Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) 117
52.29.14 Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri 18
52.29.16 Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler 22
69.10.10 Yediemin faaliyetleri 47
74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri 11

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol