Önemli Hususlar

Önemli Hususlar

► Ticaret Bakanlığı ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere 3 aşamalı bir destekleme mekanizmasına sahiptir. Örneğin, çalışmada anlatılan Ur-Ge ve Pazara Girişi Belgeleri destekleri ihracata hazırlık aşaması iken Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım, Pazar Araştırması destekleri pazarlama aşamasını Marka, Turquality, Tasarım destekleri ise son aşama olan markalaşma safhasını oluşturmaktadır.

► Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapabilirler. Bununla birlikte, şahıs firmalarının desteklerden yararlanabilmeleri mümkün değildir.

► Desteklerden yararlanabilmek için öncelikle firma kurulumu yapılması sonrasında da ihraç edilecek ürüne göre 13 Genel Sekreterlik altında örgütlenen 61 İhracatçı Birliği’nden en az birine üye olmak gerekmektedir.

► Destek başvurusunda bulunulan harcamalar için herhangi bir kamu kaynaklı destek alınmamış olması gerekmektedir.

► Her destek türünün ayrı ayrı ön koşulları ve detayları bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için bu koşulların sağlanması gerekir.

► Çalışmada belirtilen devlet desteklerinden yararlanmayı düşünen şirketlerin destek kapsamındaki faaliyete girişmeden önce ilgili destek mevzuatının güncel durumuna bakması son derece önemlidir. Çalışmada, bahsi geçen desteklerde mevzuatın tamamı anlatılmadığından, ilgili mevzuatın tamamının incelenmesi önerilmektedir.

Yatırımı, ihracatı, döviz kazandırıcı hizmetleri desteklemeye yönelik mevzuat oldukça sık değişmekte olup, ilgili kurumların (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, İhracatçı Birliklerinin, vb.) web sitelerinden veya online olarak hizmet veren abonelik esasına dayalı çalışan güncel mevzuata sitelerinden faydalanmakta yarar görülmektedir.  

Bu noktada;

- Desteklerden yararlanabilir miyim?

- Hangi oranlarda ne miktarlarda destek alabilirim?

- Hibe mi, geri ödemeli, faiz var mı?

- Faaliyetten önce mi sonra mı destek için başvuracağım?

- Nasıl, ne tür belgelerle hangi kuruma başvuracağım?

ve benzeri sorular ilgili destek mevzuatında detaylarıyla bulunabilir.  

► Çalışmada anlatılan destekler haricinde de destekler bulunmakta olup, çalışmada en önemlilerine özet olarak yer verilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde kurumların web siteleri ve ilgili mevzuatlar incelenmelidir.

► Mevzuat incelemesinde genelde ana esasları belirleyen Tebliğin ek olarak Tebliğle ilgili Usul ve Esaslara, ilgili Genelgesi’ne bakmakta büyük yarar bulunmaktadır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol