TR-UAE Menşe Belgesi

TR-UAE Menşe Belgesi

‘‘Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’  23 Temmuz 2023 tarihli 32257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İkili Kümülasyon olup, Menşeli olmayan girdilere ilişkin uygulanacak işlem ve işçilik safhası ekte yer almaktadır.

TOBB MEDOS sistemi üzerinden usulüne uygun olarak düzenlenen söz konusu belge,  Odamızca elektronik olarak onaylanarak gümrük idarelerince vize edilmektedir.
 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol